BẢN GIAO HƯỞNG MÁU (C16)

Thông tin phim

Để làm sáng tỏ quá khứ của người cha quá cố, nữ nghệ sĩ violon trẻ tuổi đã vô tình kích hoạt những thế lực đen tối vượt qua trí tưởng tượng bình thường của con người.