Deadpool 3: DEADPOOL & WOLVERINE

Thông tin phim

DEADPOOL tung teaser, ấn định ngày trở lại với phần phim thứ 3 mang tên: DEADPOOL & WOLVERINE - Hẹn gặp tại CGV 26.07.24

  •