DÌ ƠI ĐỪNG CÓ BỒ

Thông tin phim

Cuộc sống cơm ba bữa êm đềm của Due bỗng bị nhân tố mang tên “bà dì” Lin quấy tung lên, nhiệm vụ của Due là phải làm kẻ "kì đà cản mũi" những gã trai muốn tán tỉnh "dì" mình tránh xa.