KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI (C18)

Thông tin phim

Terminator: Dark Fate đánh dấu sự trở lại của Sarad Connor (Linda Hamilton) và người máy mới giống T-1000. Kể từ sự kiện trong Terminator 2: Judgement Day, một kẻ hủy diệt mới được Skynet cử đến để kết liễu Dani Ramos, cá thể lai giữa người và Robot.