GIÁ VÉ CHÍNH THỨC (áp dụng từ 01/03/2019)

BẢNG GIÁ VÉ PHIM 2D:


BẢNG GIÁ VÉ PHIM 3D: