GIÁ VÉ CHÍNH THỨC (áp dụng từ 29/02/2024)

BẢNG GIÁ VÉ PHIM 2D:

BẢNG GIÁ BẮP NƯỚC 2024

Không có mô tả.